Preteky tretieho kola Slovenského pohára v cyklokrose v Rakovej v kategóriách Starší žiaci a Kadetky. Víťazom kategórie Starší žiaci sa stal Matthias Schwarzbacher a kategórie Kadetiek Tereza Kurnická.

Celý obsah uverejnený v tomto albume je autorsky chránený. Iné použite len so súhlasom autora. All content published in this album is copyrighted. Other use only with the consent of the author.