Měli jsme stánek na Dnu dětí v areálu Pars nova v Šumperku.