Výstava ovocia a zeleniny v dňoch
15.-16.9.2017 v priestoroch ZŠ s MŠ Borša