Rímsko-katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený v rokoch 1800 až 1806 a dokončený bol v r. 1808. V presbytériu je umiestnený hlavný oltár Nanebovzatej Panny Márie z prvej polovice 19. storočia. V kameňoch oltárov sú celé a neporušené relikvie sv. Lucida a Krescencie, Perfekta a Vinensie mučeníkov.
V roku 1910 po údere blesku vznikol veľký požiar, ktorému padol za obeť aj kostol spolu so zvonmi. V roku 1931 bola vykonaná rekonštrukcia kostola a v roku 1941 dal vtedajší farár Mikuláš Fitt zhotoviť na novej klenbe kostola fresky, ktoré namaľoval Jozef Hanula. V roku 1952 boli obložené steny kostola prekrásnym spišským travertínom a v roku 1955 bol do kostola zavedený elektrický prúd a bol "zmotorizovaný" organ. V roku 1981 bola opravená veža a spolu so strechou pokrytá medeným plechom. Bola vybudovaná aj prístavba kostola, ktorá slúžila ako vstup – schody do kostola. V roku 2005 bola zbúraná a postavená nová sakristia. V roku 2014 bol na oltár doplnený nový bohostánok, ktorý vyrobil Satnislav Buš z Hladovky.