Školské kolo matematickej súťaže Klokan. Foto: Marianna Blahová.