Sv. omša – slávnosť Sedembolestnej Panny Márie a zároveň poďakovanie za dar života – blahoželanie k 40. narodeninám správcovi farnosti, Mgr. Miroslavovi Žmijovskému.