Uvítacia sv. omša, počas ktorej bol do úradu farára v Suchej Hore v piatok 10. 7. 2015 pri sv. omši o 18.00 hod. uvedený do funkcie farára vdsp ThDr. ICLic. Ján Marhefka PhD. Uviedol ho a sv. omšu celebroval dolnokubínsky dekan vsdp. Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Ľubomír Pekarčík, PhD.
Koncelebrovali: CLic. Dušan Škrabek a správca farnosti v Čimhovej Mgr. Richard Jurík spolu s ďalšími spolubratmi z blízkeho okolia.

vdsp ThDr. ICLic. Ján Marhefka PhD sa narodil 26. 12. 1967 v Kežmarku, pochádza z Reľova.. Na kňaza bol vysvätený v Spišskej Kapitule dňa 17. 6. 1995. 1. júla 1995 sa stal kaplánom v Rudňanoch a 1. júla 1996 správcom farnosti v Rudňanoch. Od 1. júla 2002 pôsobil ako farár v Tvrdošíne V rokoch 1996 - 1998 študoval externou formou kánonické právo na Katolíckej univerzite v Lubline a získal licenciát z kánonického práva (ICLic.) V roku 2006 mu rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku udelil vedeckú hodnosť doktor filozofie (PhD). Je dekanom Trstenského dekanátu a od roku 1997 pracuje aj ako sudca v Cirkevnom súde Spišskej diecézy. Od 8. 7. 2015 je farárom v Suchej Hore.