V sobotu 15. 8. 2015 sa obyvatelia našej obce stretli na odpustovej sv. omši nad Grapou. Počasie nám prialo, možno bolo až priveľmi horúco a tak dáždniky poslúžili ako "slnečníky" a poskytli aspoň troška tieňa svojim majiteľom. Spevokol si po prvý krát na sv. omši zaspieval za sprievodu heligóniek, no nechýbali ani piesne s "organom".
Po sv. omši obecné zastupiteľstvo (na čele so starostom), požiarníci, poľovníci a členky ČK pripravili pre všetkých prítomných výborny guľáš, pre dospelých pivo a pre deti minerálne vody a cukríky. O dobrú náladu sa ako vždy postarali heligonkári a goralská muzika.