Krása arabských plnokrevníků na Císařském ostrově aneb mezinárodní přehlídka Prague Intercup