Návrat do června 2016 a vzpomínka na Velký jezdecký den v Kladrubech nad Labem