Dávná historie. Olympijská minulost. Chukka (část hry), mallet (pálka). Rychlost. Hbitost. Strategie. Fyzický kontakt. Týmová spolupráce. Lidé a koně. PÓLO. Nádherný sport. Královský sport.

Ancient history. Olympic past. Chukka, mallet. Speed. Agility. Strategy. Physical contact. Teamwork. People and horses. POLO. Beautiful sport. Royal sport.