Český venkov pro odvážné (Kokořínsko, Úštěcko), 29. VIII. až 2. IX.

NEJLEPŠÍ REFERÁTY: Za neotřelou a didakticky účinnou formu referátu získávají ocenění společně kol. BARABÁŠOVÁ a kol. KUBE.
Zároveň konstatujeme výbornou úroveň referátů řady kolegů z bakalářského studia (BRUS, ocenění, MÍČKOVÁ, SPĚVÁK, RUML, RAABOVÁ, SOUKUP A DALŠÍ) a odbornou vyzrálost většiny příspěvků kolegů z magisterského studia (MARTINOVSKÝ, ocenění, SUCHÁNEK, HUMLOVÁ, PŠENČNÝ, PELÁN).
Zvláštní uznání za důkladnost přípravy, včetně zajištění nahrávky pištění smrtihlava, patří kol. ŽMOLILOVI.
Mimo soutěž děkujeme za profesionálně zpracované referáty kol. CHALUPOVÉ a kol. HNILICOVI. KNIŽNÍ CENY budou k vyzvednutí na katedře od 11. IX. : kol. BARABÁŠOVÁ a kol. KUBE u Petra Koury, kol. BRUS, kol. MARTINOVSKÝ a kol. ŽMOLIL u Dušana Foltýna.

ITINERÁŘ:
1) Milovice, kult. dům sovět. důstojníků, ital. vojen. hřbitov, dějiny vojen. prostoru, reintrodukce velkých kopytníků, Zahájí, po stopách partyzánů + setkání s pamětníkem, Chorušice, život "obyčejné" vesnice od kravína přes hospodu do kostela, nácvik společ. zpěvu, ubytování Úštěk
2) Hrad Kokořín a slovanské hradiště Hradsko-Kanina, Přír. rezervace Kokoř. důl, geologie včetně tzv. pokliček, Lobeč, památník Ed. Štorcha a prohlídka parostrojního pivovaru s ochutnávkou
3) Úštěk, měst. památ. rezervace, hradní a pivovarské podzemí, farní chrám, synagoga a žid. škola, poutní místo Ostré, Helfenburk, zřícenina hradu praž. arcibiskupů
4) Bezděz, král. hrad a přír. rezervace, zámek litoměř. biskupů ve Stvolínkách, servitský kostel v Konojedech, Konojedské bochníky
5) Krematorium pod Radobýlem, Čertovy hlavy v Želízech, zámek Hořín, návrat na Smíchov cca 18:00

REFERÁTY: Zpráva mnicha z Moissacu a hledání Canburgu: ZÁL
Vězeň na Bezdězu: LIŠ
Něm. rytíři a komtur Ješek: RUM
Jan z Jenštejna: HIL
Barok. nábož. bratrstva a servité: PŠE
Barok. poutě a Bezděz: SOU
Vliv osvícen. reforem na č. venkov: HÁJ
Lid. archit. na Kokoř.: DRA
Sochař V. Levý: BAR
Slavín v Tupadlech: CHAL
Zámek Lobkow. v Hoříně: DVO
Přehled dějin Úštěka: SUCH
Žid. škola: BAŠ
Žid. pohř. zvyklosti: RAA
Pivovarn. v Č. do poč. 19. století: ERN
Eduard Štorch: HNI + KAŠ
Tábor pro it. zajatce v Milovicích: JUL
Průjezd Hitlera Mělnickem 1939: MÍČ
Besar. Němci jako nástroj germanizace: SPĚ
Nac. zbrojní průmysl na Litoměřicku: SLA
Konc. tábor Litoměřice: MAR
Partyz. brigáda Národní mstitel: ŠÍM
Tzv. třetí odboj na Mělnicku: OUL
Kolektiv. zeměd.: PEL
Vojen. prostor Milovice optikou vojína Škvoreckého: ĎUR
Sov. armáda v Milovicích: BRU
Geol. Kokořínska: KUB
Geol. Česk. středoh.: KAL
Lišaj smrtihlav a další noční motýli: ŽMO
Listonoh jarní a dějiny jeho výzkumu v Č.: VOS
Velcí evr. kopytníci a jejich reintrodukce v Č.: HUM

Inspirace pro hromadný zpěv: https://www.youtube.com/watch?v=Ai5hIKiR0r4