KLÁŠTERNÍ VYCHÁZKY

AKTUALITA: Vzhledem k protiepidemickým opatřením vycházky v současnosti neprobíhají. V případě povolení prezenční výuky budou v letním semestru zahrnuty do volitelného kurzu vypsaného na PedF UK.

Připravovaný dvoudenní výlet do Brna, věnovaný poznávání tamních klášterů. AKTUÁLNÍ STAV: Vzhledem ke zrušení výuky na pražských VŠ avizovanému nejméně do konce října, plánovaný říjnový termín exkurze pro studenty padl. Již přihlášené s případnými dalšími informacemi kontaktujeme e-mailem.

Exkurze "arcibiskupská a lobkovická Roudnice" se uskuteční v neděli 20. září odpoledne v rámci seznamovacího setkání studentů prvního ročníku KDDD. Případní hosté z řád "klášterníků" budou vítáni. Sraz ve 14:00 na roudnickém náměstí.

Na adrese http://kramerius-vs.nkp.cz jsou pro studenty VŠ zpřístupněny tituly z fondů NK. Z nich postupně doporučovány některé pro samostudium:
Regula Benedicti. Řehole Benediktova, 1998
K. S. Frank, Dějiny křesťanského mnišství, 2003
D. Foltýn, K. Charvátová, P. Sommer (edd.), Život ve středov. klášteře, Colloquia mediaevalia Pragensia 3, 2005
P. Vlček, P. Sommer, D., Foltýn, Encykl. českých klášterů, 1997, 9-168.
D. Foltýn a kol., Encykl. moravských a slezských klášterů, 2005, 11-133.
J. Svátek, Organizace řehol. institucí v č. z. a péče o jejich archivy, in SAP 20/1970, 503-624.

Požadavky pro udělení ZÁPOČTU, 3 alternativy: a) shrn. text o vybraném klášteru využitelný jako internetové heslo (konzultace a schvál. výběru možné vždy na konci výuky) b) koment. fotodokumentace vybraného kláštera (konzultace a schvál. výběru možné vždy na konci výuky) c) test znalostí z přednášek a z exkurzí (v posledním semináři v semestru)

AD INTERNETOVÉ HESLO: rozsah cca 4-5 NS (1 normostrana 1800 úhozů), heslo obsahuje A) perex, B) struč. dějiny objektu, C) popis součas. stavu z hlediska návštěvníka, D) seznam nejvýzn. vedut a hist. plánů, výběr; E) bibliografie, výběr nejvýzn. titulů, F) čísl. odkazy na pram. a liter. V případě hesel určených pro wikipedii stačí 3 NS textu (připravováno na wikiped. pískovišti a zveřejněno až po schválení)

AD FOTODOKUMENTACE: krátký úvodní shrn. text + min. 25 snímků se struč. popisy, celkový počet snímků neomezen (hlavně zazipovat!), soubor by měl obsahovat celkové pohledy na fasády a hlavní prostory interiéru, případně i řešení zahrady, dále detaily architekt. a jejích součástí, např. histor. dveře a kliky, obnaž. části zdiva apod., vhodné též dálk. pohledy na objekt v krajině či v panoramatu města. Soubory zasílat přes aplikaci "ulozto.cz". PROSÍM NEFOTIT V DETAILU MOBILIÁŘ! Ukázka fotodokum.: http://klastery.zonerama.com/Album/552466

TÉMATICKÉ OKRUHY K TESTU: a) 5 typů řádů a jejich poslání, b) řeh. pravidla, případně etapy vývoje řeh. života v č. z. či pražské kl. (podle toho, které přednášky během semestru proběhly),