ARCHITEKTURA 19.-21. STOLETÍ
Doporučeno jako studijní fotografická opora k předmětu Historická regionalistika českých zemí II, OPBD2D111A a OB2305249 (srov. písemnou oporu přednášky V.), k následným cvičením v terénu a k závěrečnému testu. Vytvořeno na jaře 2020 jako náhrada cvičení v terénu v období nařízené distanční výuky.

SNÍMKY ŘAZENY RÁMCOVĚ CHRONOLOGICKY PODLE DATACE FASÁDY
(Základní soubor tvoří budovy na Starém a Novém Město a na Letné. Tedy cíleně místa, kde probíhají již řadu let terénní cvičení historické regionalistiky II.)

Doporučený postup:
1/ Fotografii si napřed prohlédněte bez zobrazení popisky a pokuste se budovu datovat. V 19. a 20. století to většinou lze s trochou zkušenosti s přesností na dvě-tři desetiletí, mnohdy ale i výrazně přesněji. Obecně je pro historika určení doby vzniku, původní funkce stavby a jejího "příběhu" důležitější než kunsthistorické formálně stylové zařazení.
2/ Stavbu rámcově přiřaďte k některému architektonickému slohu. Nebojte se mít vlastní názor. Některé stavby jsou eklektické nebo stylově smíšené, a kombinují tedy prvky z více slohů. Jindy může být pouhé jednoslovné označení stylu nedostatečné a je vhodné použít vysvětlující a upřesňující přívlastky. Existují také stavby "bezslohové". V testu ale bývají jen objekty slohově jednoznačné.
3/ Svůj odhad porovnejte s popiskou pod snímkem (spíše na počítači, na mobilním telefonu u androidu pod íčkem).
4/ V zájmu efektivity se příliš nezdržujte stavbami, jejichž časové a stylové zařazení je vám jasné. Soustřeďte se jen na malý počet slohově výrazných objektů, jejichž zařazením si nejste jistí.

Srov. na české wikipedii zejména pojmy: historismus + novorenesance a novobaroko, secese, český kubismus, české art deco (rondokubismus), moderní purismus, funkcionalismus, socialistický realismus (architektura), bruselský styl, brutalismus, high-tech architektura.

Významově příliš široké pojmy vyžadující vždy upřesnění: historismus, eklekticismus, moderna
Častečně se překrývající termíny: klasicismus, resp. novoklasicismus a novorenesance, konstruktivismus a funkcionalismus, purismus a konstruktivismus

Obecně nejrozšířenější omyly: Záměna novorenesance a novobaroka za secesi (typické pro většinu realitních makléřů). Označování panelových domů z doby normalizace za socialistický realismus (bizarní, ale vcelku běžné i u humanitně vzdělaných vysokoškoláků). Mnozí tápou u nejběžnějšího, prostého klasicismu, který nemá výrazné sloupy a pilastry,

Odborná a populárněnaučná literatura pro komparaci: V případě Prahy zejména velmi podrobné sedmisvazkové akademické Umělecké památky Prahy zpracované oddělením topografie Ústavu dějin umění (viz seznam historické a kunsthistorické topografie v písemné opoře III.), které ovšem dost pomíjejí historismus a upředňostňují funkcionalismus apod. Mnohem tenčí a lehkočtivá jsou například různá díla a dílka Zdeňka Lukeše (mimo jiné šestisvazkové Psí vycházky). Nedivte se ale, že se např. v pojmenování některých stylů tyto publikace občas rozcházejí. Důležitější než shoda na formální stylové nálepce je schopnost poznat, kdy daná stavba vznikla a co vypovídá její podoba o společnosti v době vzniku. Pro regiony jsou zatím k dispozici detailněji zpracované pouze první svazky Uměleckých památek Moravy a Slezska. Existuje ale řada bohatě ilustrovaných publikací zaměřených často na jednotlivé kraje či města (Slavné vily, Slavné stavby, Stavby století apod.).