Čtvrtek 20.10.2016, Vizitace u sv. Štěpána v Praze (Foto: Ivan Dobrovolský).