Neděle 5.března 2017, 1.postní neděle, přijetí katechumenů mezi čekatele křtu. (foto Ivan Dobrovolský)