Neděle 19.března 2017, 3.postní neděle, 1. skrutinium. (Foto Ivan Dobrovolský)