Neděle 26.března 2017, 4.postní neděle, 2. skrutinium. (Foto Ivan Dobrovolský)