Neděle 9.dubna 2017, Květná neděle. (Foto Ivan Dobrovolský)