Neděle 25.06.2017, biřmování (Foto: Ivan Dobrovolský).