Zábavné odpoledne pro děti z nedašovské farnosti jako odměna za zapojení se do adventní soutěže. :)