Praha 21. června 2013 -

Benefiční turnaj Liga Cup v malé kopané a plážovém volejbalu pořádá Liga lidských práv na podporu bezplatné právní poradny pro pacienty - www.ferovanemocnice.cz -

Zúčastněné firmy -

ČSOB | DAS | Deloitte
Evropské hodnoty | Gabriel-Chemie
GE Volunteers | HSBC
Nadace OSF | Skupina PRE