Areál Liteň se stal ve dnech 7. - 8. června 2014 místem setkání kovářů a dalších tradičních řemesel s užitím kovu - podkovářů, dráteníků, nořížů, šperkařů a pregléřů.
Pořadatelem byl Městys Liteň, časopis Kovárna pro radost a Atelieru Svatopluk, o.p.s. Program podpořily Podbrdské noviny a DOMEČEK Hořovice.
Pro všechny věkové kategorie návštěvníků byly připraveny doprovodné programy - melodie z doby c. a k. monarchie, historický šerm a irské a skotské písně.
Občanské sdružení DOMEČEK připravilo program pro děti a jejich rodiče. O občerstvení se staral Atelier Svatopluk, o.p.s. a Jídelna Kosová.
Návštěvníci měli možnost sledovat při práci zkušené umělecké řemeslníky i začínající dorost - studenty uměleckořemeslných škol z Prahy a Hradce Králové.
Program ukázal možnosti areálu bývalého učiliště v Litni jako centra volného času, popularizace technických oborů.