Středisko volného času Domeček, o. s. Hořovice ve spolupráci s Atelier Svatopluk, o.p.s. Liteň pořádal v sobotu 18. 1. 2014 již II. ročník „Zimního běhu Litní a zámeckým parkem“: v kategorii dětí a dorostu a hlavní závod na 6925 m a rekreační běh na 2770 m a na závěr doprovodný závod tříčlenných družstev.
Podrobná reportáž najdete na http://zimni-beh-litni.zonerama.com
Zázemí organizátorům i účastníkům poskytl Areál Pode Zděmi v Litni. Bývalé Střední odborné učiliště v Litni se postupně mění v areál obecně prospěšných služeb Litně, jeho spádové oblast i celého Berounska. Nejmenší si mohli vyzkoušet nově instalovaný dětský koutek. Letošního „Zimního běhu“ se zúčastnilo 260 běžců. Pro děti a jejich rodiče byl na závěr připraven zábavný závod: rodinné týmy v řeznických zástěrách a s rypáčkem čuníka. Závodu se zúčastnil i tým zdravotně postižených klientů centra Koniklec Suchomasty..
Ředitelka Domečku na závěr poděkovala všem závodníkům a pozvala je na příští ročník, ale i na další programu Areálu a běžecké závody. Poděkování patřilo i sponzorům, kteří přispěli finančně, věcně a cenami: Městysu Liteň, Restauraci „U Dvora“ v Litni – Stanislav Kučaba, občanskému sdružení Zámek Liteň, Nakladatelství Fragment,, Empress Trading, Řeznictví, Antonín Palek, Auto Plzeňská, manželům Eberleinovým, VZT Miloš Anděl, Aa P AUTO Grňa a dalším. JOHNNY SERVIS, s. r. o. zajistila mobilní bránu pro cíl závodu. Organizátorům závod skončil až po odchodu účastníků, kdy je čekal ještě úklid. Zvláštní poděkování patří panu Stanislavu Krtkovi, který plnil roli startéra a rozhodčího a organizátora logistiky. Závod .ukázal možnosti využití Areálu pro sport i rodinné programy.Atelieru Svatopluk s partnery připravuje další podobné projekty aktivního využití volného času dětí, mládeže a dospělých.