Nedeľné príjemné dopoludnie 2.1.2017 sme strávili návštevou v CHS Merlin Bohemia a Minowara, kde sa narodili šteniatka po našom Etarovi. Deti sú to nádherné, sme na ne pyšní :)