Po skončení krstu knihy Míši Čermákovej sme prijali pozvanie na geniálny guláš a svařák v CHS Prokopská hvězda, v rodnej kolíske nášho Etárka.
Pokochali sme sa jeho mladým aj starším príbuzenstvom.