Hasičská súťaž o pohár starostu obce Slovany 14.7.2018 - súťaž dospelých