Podujatie sa konalo v rámci 6. Svetového dňa trombózy