Atletický míting mladšieho a najmladšieho žiactva - skupina sever - Martin 26.9.2020