Prvý tréning AK ZŤS Martin na novom atletickom štadióne 8.10.2020