Krajská súťaž Dobrovoľných hasičských zborov Háj 26.6.2021