Konečné pořadí: Mumie, MY, Buráci, Mlejňáci, Krájej, STS, Uhřínov, Krypl X.