Fotografie z procházky Matičky Metropolis po Jižním městě. Účastníkům procházky děkuji za pozornost a Pavlu Karousovi za příjemné překvapení pro účastníky i pro průvodce...