Stretnutie členov KBS spojené s prehliadkou Münzer a Jakub štôlne na Jarabici v okolí mesta Kremnica.