"Už je tu zas, ten nádherný Adventní čas..."

Rozsvícená světélka, vanilkou provoněná kuchyňka, dárečky a rozzářené oči dětí před vánočním stromkem. Tradice Vánoc a zvyky s nimi spojené byly prostoupeny klidem, obdarovávání se láskou a duchovním rozjímáním.
Zkusme se tedy zastavit a zavzpomínat, co nám naše babičky o vánočních zvycích vyprávěly a jak to vlastně tenkrát bylo.
Chcete si i Vy připomenout „staročeské Vánoce“?
Navštivte naši mateřskou školu a prohlédněte si světnici zasněžené chaloupky, kterou jsme vytvořili dětem ve vstupních prostorách školy. Mnohé jsme už zapomněli, ale věříme, že naše „světnička“ dokáže všem lidem dobré vůle umocnit prožitek Štědrého dne a alespoň na chvíli zapomenout na strasti všedních dnů.
Srdečně zve tým pracovníků Mateřské školy, Náchod, Komenského 301.