Slavnostní událost "Pasování na školáka" za přítomnosti rodičů.