„Akce v rámci programu FMP INTERREG V - A
Rakousko - Česká republika Blatnička - Falkenstein
"Co utváříme, to předáváme"
Číslo projektu KPF-02-083“