Prezentace českých tradičních Vánoc a výrobků z Tradic Slovácka o.p.s. v Zurichu.
http://tradiceslovacka.cz