Proč přehazujeme kompost, zakopáváme sudy a udržujeme klikaté stružky na loukách se dozvíte na našem webu:

www.chranimeperlorodku.cz