Přehrada v Boskovicích byla zařazena do programu rekonstrukcí, které mají zajistit vyšší ochranu před povodněmi a navýšit zádržnou kapacitu vodního díla. Stavba probíhala od srpna 2017 do května 2020, fotky jsou z října 2020.
Přehrada je v ochranném pásmu, vstup turistům je umožněn jen na cestu vedoucí po koruně hráze.