V minulém roce se naše firma podílela, nebo realizovala výstavbu technologických zařízení na těchto akcích:

- montáž potrubního kanálu - kolektorů, stavba nový zdroj ELE Ledvice
- rehabilitace produktovodu DN 150, stavba Bělčice - Třemošná
- montáž předizolovaného potrubí DN 500 horkovodu TN Praha - Vysočany
- montáž strojní technologie na akci rekonstrukce výměníkových stanic Praha Libuš
- rekonstrukce parovodního a kondenzátního potrubí v ulici Veletržní Praha - 1. etapa
- montáž potrubí na stavbách Litoměřice - Zimní stadion, TGCZ Klášterec nad Ohří
- montáž technologie výměníkové stanice na stavbě CVS Lovochemie Lovosice
- instalace TR 700 ke kotli K5 na stavbě Dalkia Kolín