V Brtníkách po červené značce, směrem na Vlčí horu, přijdete na Křížový vrch s opravenou křížovou cestou s kaplí Nejsvětější Trojice
a kapličkou Božího hrobu.