Svojkovský vodopád najdete kousek pod Svojkovem v malé rokli