Klokočka - Někdejší poutní místo s elipsovitou poutní kaplí sv. Stapina z let 1724-1730, postavenou nad pramenem