Celý prostor byl do počátku devadesátých let vojenským újezdem. Předtím byl Radechov využíván jako honitba. Čedičové výchozy byly v minulosti předmětem zájmu těžby kamene pro místní potřebu. Kolem vrchu vede okružní cesta, v jižní části cesty stojí původně lovecký zámeček z poloviny 19. stol., postavený v tyrolském stylu, dnes obývaná roubená myslivna. V zámečku pobývali Valdštejnové i členové rakouské císařské rodiny. Po druhé světové válce byl využíván ministry zemědělství. Říká se, že sloužil i jako "domácí vězení" ženy prezidenta K. Gottwalda. Dříve zde prý stávala i dřevěná rozhledna, ta však časem zanikla a není po ní dnes ani stopy. Z vrchu bohužel není skoro žádný výhled, je zarostlý stromy.


Převzato: http://www.ceskolipsko.info/dr-cs/13606-radechov.html