Západním svahem nad skalními terasami vrchu Šedina, 473mnm, vede žlutá turistická stezka z Berkovského vrchu do Starých Splavů. Jeho vyhlídková terasa poskytuje daleký pohled do kraje.
Více na:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Šedina