V roce 2012 byl na řece Vydře, v místech bývalé Hálkovy, otevřena nová lávka pro pěší.
Lávka je 2 metry široká a 30 metrů dlouhá.