Od Antýglu je sklon Vydry již značný a vlastně největší z jejího krátkého toku,
až 55,6 ‰.
Fotografie jsou z této části pod Antýglem až k Čeňkově pile.