Vznik hradu souvisí s kolonizačním úsilím českého krále Přemysla Otakara II., za jeho vlády vznikl v 2. polovině 13. století velký počet nových vesnic a také tři města – Bezděz, Doksy a Kuřívody. Hrad Bezděz byl panovníkem určen jako správní centrum tohoto královského panství a k jeho ochraně.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bezděz_(hrad)

http://www.bezdez.cz/index.php?nid=803&lid=cs&oid=810440

http://www.hrad-bezdez.eu