Kolesový remorkér Lanna byl postaven v roce 1890 v Drážďanech v Novém Městě v loděnici rakouské Severozápadní paroplavební společnosti, která zde stavěla lodě pro celý svět. Šlo o tažný remorkér určený pro tahání nákladních člunů. Zajímaví je jeho malý ponor pro neregulované Labe a Vltavu, kde nebyly jezy, plavební komory a zdymadla.
Okolo roku 1973 byl tento remorkér účetně zlikvidován, i přesto, že ležel částečně potopený ve Smíchovském přístavu. Zde ho několik nadšenců vyzvedlo a byl převezen do Libeňského přístavu. V Libeňském přístavu byl vyzdvižen z vody a zajištěn na souši až do roku 2007.
V současné době by měl být vyzdvižen poblíž Labe a Miřejovic.
V lednu 2014 byl prohlášen za národní kulturní památku a tak snad nebude zlikvidován.
Následující fotografie jsou z dubna 2007 z Libeňského přístavu. Fotografie na palubě začínají na pravoboku u schůdků, které umožnily přístup na palubu. Pohled na pravoboční zbytky kolesnice směrem od přídě, do přední kajuty a na příď parníku. Na levoboku pokračují fotografie směrem na zadní palubu a od tud po pravoboku zpět ke schůdkům.